سازمان کنفرانس 


  اعضای شورا و کمیته ها

 «سومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی»


شورای سیاستگذاری

1-     دکتر اسکندر زند؛ معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2-    مهندس محمدعلی جوادی؛ معاون وزیر محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

3-    سردار غلامرضا جلالی؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

4-    دکتر غلامحسین طهماسبی؛ قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

5-    سید رضا پورنقی؛ مشاور معاون وزیر و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت

6-     دکتر عبدالله مخبر دزفولی؛ رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

7-    دکتر علیرضا رفیعی پور؛ رئیس سازمان دامپزشکی کشور

8-    دکتر محمدعلی باغستانی؛ رئیس سازمان حفظ نباتات کشور


دبیر علمی: دکتر علی علیزاده علی آبادی

 

دبیر اجرایی: دکتر عبدالله مخبر دزفولی

 

اعضای کمیته علمی

1)      دکترعلی علیزاده ؛ مشاور معاون وزیر و رئیس اداره دبیرخانه­ هیأت ممیزه و امنای سازمان تات (دبیر علمی کنفرانس)

2)      دکتر سید داود حاجی­ میررحیمی؛ معاون پژوهشی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی امام خمینی

3)      دکتر رسول زارع؛ معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4)      سردار علی مهدی پور؛ معاون سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور

5)      دکتر شعبان رحیمی؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس

6)     دکتر جوادی؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس

7)      دکتر حبیب­الله رعنایی؛ استاد دانشگاه شیراز

8)      دکتر محسن مشکوه؛ سازمان دامپزشکی کشور، مدیر امور درمان و  ساماندهی بخش غیردولتی

9)      دکتر محمود تولایی؛ استاد دانشگاه بقیه الله و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی

10)   دکتر کوروش خالدی؛ سازمان پدافند غیرعامل کشور

11)   دکتر علی ملازمانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و کارشناس سازمان پدافند غیرعامل کشور  

12)   دکتر علی اکبر پوری رحیم؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه مهندسی بحران و نائب رئیس انجمن پدافند غیرعامل ایران

13)   دکتر سید جلال الدین بصام؛ معاون آموزشی سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی

14)   دکتر کاظم خاوازی؛ معاون ترویج سازمان تات

15)   دکتر احمد زارع فیض آبادی؛ معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان تات

16)   دکتر محمد پورکاظمی؛ رئیس مؤسسه تحقیقات شیلات

17)   دکتر حسین مهدوی شهری؛ کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی کشور

18)   دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی؛ عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و متخصص پدافند غیرعامل

19)   دکتر اکرم اسدی؛ رئیس محترم گروه پیشگیری و کنترل عوامل خسارتزای غیر زنده محیطی سازمان حفظ نباتات کشور

20)   دکتر محمد سلیمی راد؛ اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی، متخصص در حوزه پدافند غیرعامل

21)   مهندس مهرداد تیموری؛ رئیس اداره امور پژوهشی مرکز آموزش عالی امام خمینی

22)   مهندس نادر اکبری؛ مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و عضو کارگروه کمیته پدافند غیرعامل وزارت

23)   دکتر داراب حسنی؛ رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

24)   دکتر حسن حاج نجاری؛ معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

25)   مهندس فرزاد زلقی؛ مشاور و رئیس ستاد معاونت زراعت وزارت و عضو کارگروه کمیته پدافند غیرعامل وزارت

26)   دکتر عبادالهی؛ استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

27)   مهندس تورج صارمی؛ مدیر کل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام و عضو کارگروه کمیته پدافند غیرعامل وزارت

28)   مهندس علی جمشیدنیا؛ کارشناس سازمان جنگل­ها و مراتع و و عضو کارگروه کمیته پدافند غیرعامل وزارت

29)   مهندس غلامرضا طلانی؛ مدیر حراست و مسئول واحدهای معاونت آب و خاک و عضو کارگروه کمیته پدافند غیرعامل وزارت

30)   دکتر مریم هاشمی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی و عضو کارگروه کمیته پدافند غیرعامل وزارت

31)   دکتر مرتضی پهلون یلی؛ رئیس کارگروه مطالعات اقتصادی سازمان شیلات و عضو کارگروه کمیته پدافند غیرعامل وزارت

32)   دکتر محسن مفیدی نیستانک؛ معاون برنامه ریزی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی و مجری تدوین برنامه استراتژیک ذخایر زیستی سازمان و عضو کارگروه کمیته پدافند غیرعامل وزارت

33)   دکتر علی محمد عمویی؛ معاون آموزشی و دانشجویی مرکز آموزش عالی امام خمینی

34)   دکتر مرتضی رضایی؛ رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی

35)   دکتر مسعود هاشم زاده؛ رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

36)   دکتر عادل جلیلی؛ رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

37)   دکتر ابراهیم ابراهیمی؛ رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

38)   دکتر گودرز نجفیان؛؛ رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

39)   دکتر محمدرضا شاه پسند؛ دانشیار موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی

40)   دکتر عباس بازرگان؛ رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

41)   مهدی قائمیان؛ معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور

42)   عباسعلی نوبخت؛ معاون امور جنگلها سازمان جنگل ها و مرتع کشور

43)   دکتر مسعود محمدیان؛ مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور


 اعضای کمیته اجرایی

 1. دکتر محمد یونسی؛ معاون اداری-مالی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
 2. دکتر علی محمد عمویی؛ مدیر گروه علوم زراعی مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی
 3. مهندس مهرداد تیموری؛ رئیس اداره امور پژوهشی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
 4. مهندس حمیدرضا مختاری؛ رئیس اداره سایت و اطلاع رسانی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
 5. مهندس محمد حیدرزاده؛ رئیس اداره آموزش کارکنان مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
 6. خانم نسرین رحمتی؛ رئیس اداره روابط عمویی
 7. سید رضا موسوی؛ رئیس اداره امور پشتیبانی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
 8. مهندس یعقوب کلانتری؛ رئیس اداره امور مالی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
 9. دکتر محمد جعفر آقایی؛ معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی
 10. مهندس حسن رحیمی تنها؛ مدیر امور اداری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی
 11. مهندس اکبر خیابانی؛ کارشناس ارشد اداره امور پژوهشی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
 12. محمد قورچیان؛ کارشناس معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی وزارت
 13. حسین لطیفی؛ کارشناس معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی وزارت
 14. علی جوانمردی؛ کارشناس معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی وزارت
 15. سعید مرادقلی؛ کارشناس معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی وزارت
 16. دکتر سید داود حاجی­ میررحیمی؛ معاون پژوهشی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
 17. مهندس سعید نجاران طوسی؛ کارشناس معاونت پژوهشی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)