برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کاربرد اصول پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (حوزه های گیاهی، حفظ نباتات، دام، دامپزشکی و آبزیان)
1397-04-12 08:30-14:30
کرج - مرکز آموزش عالی امام خمینی بدون محدودیت
400,000 ریال
17