- سخنرانان ویژه کنفرانس
1397-03-19
- سخنرانان ویژه کنفرانس

سخنرانان ویژه کنفرانس:

جناب آقای مهندس حجتی ، وزیر محترم جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس حجتی ، وزیر محترم جهاد کشاورزی


 جناب آقای دکتر زند، معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

 جناب آقای دکتر زند، معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

 

 

جناب سردار جلالی، رییس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور

جناب آقای سردار جلالی، رییس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور