*هزینه پذیرش مقاله اول هر نویسنده : ۷۵ هزار تومان و مقالات بعدی همان نویسنده: هر مقاله 50 هزار تومان

*هزینه اقامت و غذا هر شبانه روز : ۷۵ هزار تومان (این هزینه شامل اقامت در تاریخ یازدهم تیرماه بوده و مربوط به شرکت کنندگانی است که قصد حضور هم در کنگره و هم در کارگاه آموزشی را داشته باشند) 

*هزینه هر کارگاه آموزشی : 40 هزار تومان

*کارکنان وزارت جهادکشاورزی در صورتی که نفر اول نویسندگان مقالات باشند از پرداخت هزینه مربوط به پذیرش مقاله معاف می باشند (با ارایه معرفینامه از سازمان مربوطه).

*دانشجویان از ۵۰ درصد تخفیف (با ارسال تصویرکارت دانشجویی معتبر) در هزینه ها برخوردار می گردند.

 

 *علاقمندان می بایست هزینه ثبت نام را به حساب 2173826005001 نزد بانک ملی ، شعبه فردوسی کرج(کد2633)  - شماره شبا-  IR160170000002173826005001  به نام درآمد مرکز آموزش عالی امام خمینی واریز و تصویر فیش واریزی را به دبیرخانه کنگره ( تلفکس 44036308 - 44036318) ارسال نمایند.