سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان پدافند غیر عامل و مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) در نیمه دوم تیرماه 1397 در کرج، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار می گردد.

شعار اصلی کنفرانس عبارتست از: تامین امنیت تولید پایدار محصولات سالم کشاورزی با تقویت پدافند غیر عامل

سایر همکاران کنفرانس عبارتند از: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور، انجمن ترویج و آموزش کشاورزی، انجمن علمی تعاون ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، انجمن حشره شناسی ایران و ......

محورهای اصلی کنفرانس تهدیدات زیستی، سایبری، شیمیایی، کالبدی و اقتصادی و راه های پیشگیری و مقابله با آنها در حوزه های زیر می باشد.

گیاه پزشکی و حفظ نبات، امنیت و سلامت محصولات دامی و گیاهی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی، ذخایر و منابع ژنتیکی، پژوهشی، آموزشی و منابع انسانی، دام و دامپزشکی، زراعت و باغبانی، شیلات و آبزیان، بیابان و بیابان زدایی، جنگل و مرتع، مدیریت، اقتصاد و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، آبخیزداری، منابع آب و خاک

ارایه مقاله و حضور در کنفرانس برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی دارای امتیاز بازآموزی بوده و مقالات برتر در مجلات علمی - پژوهشی داخلی منتشر خواهد شد.

مهلت ارسال چکیده گسترده مقالات، تا دهم خرداد ماه 1397 تمدید گردیده است.


اخبار بیشتر »